1. klasside lastel oli võimalus 16. ja 17. septembril, sõita Wile Farmi alpakadega tutvuma.Lastele tutvustati nende toredate loomade elutingimusi ja söögiharjumusi. Saime teada, kust alpakad pärit on. Väikeses töötoas saime võrrelda lamba- ja alpakavilla. Nägime, kuidas villa kraasitakse ja kedratakse.

Hästi huvitav ja kasulik õppepäev oli.


Tiina Mäeots