Päästeamet korraldab mitmendat aastat veeohutuse alast õpetust 1. klassi õpilastele. Ka sel aastal soovisime seal osaleda. Kutsusime koolitundi päästeameti spetsialisti Meelis Hints. Tema viis meid kurssi võimalike ohtudega vees erinevatel aastaaegadel. Saime teada, mis erinevus on ohutusvestil ja päästevestil ning millistes olukordades kumba kasutada.

 

Kairit Wirth
klassiõpetaja