1.a klassi õpilased kaalusid oma koolikotte ühe nädala jooksul. Et kõik õnnestuks, oli vaja selgeks õppida kaaluühikud gramm ja kilogramm ning õppisime käsitlema kalakaalusid/ kohvrikaalusid. Kaalude kasutamisel pidi oskama sealt lugeda õige näidu, sest meie kasutatavad kaalud näitasid kolm komakohta. Vajadusel tuli paika panna meile sobiv kaaluühik, ses igal kaalul oli võimalus kasutada nelja erinevat kaaluühikut.

Saime teada, et meie koolikotid on tihti raskemad kui lubatud 3 kilogrammi. Oma osa selles oli ka asjadel, mis koolikotis või selle küljes ei peaks olema. Kui kaalusime ära oma koolikoti tühikaalu, saime teada, et kotid võivad tühjalt kaaluda kuni 1 kilogramm. Jätsime edaspidiseks meelde, et uue koti ostmisel on vaja veenduda, et tühikaal oleks võimalikult kerge.

Kairit Wirth