3. klassi õppekavas jookseb lõiminguna läbi mitmete õppeainete teema PLAAN ja planeerimine. Viisime klassis läbi projekti rühmatöödena. Kinnistasime oma teadmisi praktilise töö valmistamisega ja tore oli, et saime teha koostööd…

Kuidas me toimetasime? Kõigepealt jagasime rühmad, seejärel asusime kunstiõp. tunnis kavandeid tegema. See ei olnudki nii lihtne nagu algul tundus. Tuli planeerida, mõelda läbi mida ja kuidas kuhu teha. Töö tegemiseks läks hooga kunstiõp ja tööp tundides (kokku 6 õppetundi), kus me värvisime ja kleepisime. Kõik rühmad lähenesid töödele loovalt. Mis kõige tähtsam- leidsime rakenduse pakendite taaskasutusele.

Valmis tööd tuli esitleda klassile õpetaja poolt antud punktide järgi. Väga tore oli ,et küsimusele- „Mis ma selle töö käigus õppisin?“ sai kuulda- koostööoskust, teineteisega arvestamist ja kompromissile jõudmist.

Anneli Jaanson

3.a klassi klassijuhataja