26. septembril  külastasid 5.a ja 5.b klass Jōgevamaal Tore talu maisilabürinti.
Ühe ōppekäiguga sai läbitud mitu ainetundi.
Ajalugu – ülevaade maisi ajaloost.
Loodusōpetus – kus on ōis ja kus on vars.
Kunst – labürindi joonistamine.
Inimeseōpetus – muremōtete jätmine
kivilabürindi keskele.
Kehaline kasvatus – orienteerumine
Geograafia (kuigi seda ainet veel ei ole) kaardi lugemine.

Ja kōik see kokku -maisilabürint.

Oli meeleolukas ja ōpetlik päev!

Suured tänud vahvale pererahvale!

Ōpetajad Malle ja Merit