Sel nädalal toimus 5a klassi inimeseõpetuse tund Paide linna tänavatel. Seda seetõttu, et kokku oli lõimitud maanteeameti poolt ellu kutsutud projekt, liikluskasvatus ja väärtuskasvatus. Liiklusõpetaja Kairit Wirth viis tunni läbi koos Malle Nööbi ja Helen Trugiga.

5a klassi õpilased tegutsesid neljas grupis. Iga grupp sai märgistamiseks 2 ülekäigurada, milleni jõudmiseks tuli kasutada Paide linna kaardi abi. Kohale jõudes puhastati tee ja šabloonide abiga kanti tänavasillutisele sõnad “Peatu, vaata, veendu”. Kasutati sprayvärvi. Need sõnad peavad jalakäijatele meelde tuletama, et enne sõiduteele astumist tuleb jääda seisma ja veenduda tee ületamise ohutuses. Nii on seaduses ette nähtud.

Lisaks liiklusteemade kordamisele sai iga projektis osalenud õpilane tänutäheks sama sõnumit kandva markeri.

Kairit Wirth