6.b klass külastas Eesti Vabaõhumuuseumi. Osaleti kahes muuseumitunnis. Giidi juhendamisel tutvuti erinevatest sajanditest pärit talumajapidamistega. Saadi teada, kuidas elati rehielamus ja milliseid töid tehti. Teises tunnis tutvuti vanade peremärkidega ning räägiti nende ilmumisest tööriistadele. Tunni lõpuks kujundas ja põletas iga õpilane oma peremärgi.