28. septembril osales 7.c klass „Meemimatka“ muuseumi tunnis

Tunnis oli nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Õpilased said uusi teadmisi Eesti kunsti kohta. Näitusesaalidest otsiti üles teosed, mida saab meemidena käsitleda. Loovharjutusi tehes avardati meemi mõistet. Stuudioruumis valmis igaühel atsetoontrükis postkaardi formaadis meem.

Tunnis arendati sotsiaalset pädevust ja väljendusvahendite loovat rakendamist ning avardatakse teadmisi visuaalkultuuri kohta.

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele, Eesti Kunstimuuseumi panusele ning headele sponsoritele.

Teate koostas õp. Lorina Kukk