Koolis on lastel vähe võimalusi aktiivseks tegevuseks vahetunnis. Pingeliste koolitundide vahel on oluline, et lapse aju saaks puhkust, et ka järgmises tunnis maksimaalselt kaasa teha. Ajutegevusele on väga oluline, et lapsed vahetunnis liiguksid ja mängiksid – nii hakkab veri paremini ringi käima ning viib ajju rohkem hapnikku. Seeläbi paranevad lapse keskendumisvõime ja produktiivsus, areneb loominguline mõtlemine. Lisaks suurendab liikumine endorfiinide vallandumist kehas, mis omakorda tekitab õnne- ja turvatunnet. Pärast 45-minutilist tundi on liikumine lausa vajalik.

Et aga koolil vahendeid oleks, oleme liitunud vahetund.ee keskkonnaga, mis aitab tuua koolidesse vanad head mängud, mis ei hõlma endas jooksmist, kuid on liikuvad ja omavahelist suhtlust vajavad – kummikeks ja footbag. Kooli koridoride aknalaudadele pannakse vaba aja sisustamiseks keksukummid ja footbagid.

Vahetund.ee on Tallinn Moon Rotary Klubi poolt loodud keskkond, mis annab igale soovijale võimaluse toetada kooli vahendite soetamisel. Selleks, et anda oma panus, külasta lehekülge https://vahetund.ee/paide-hammerbecki-pohikool
ja saadki anda omale sobiva toetussumma.

Oleme tänulikud iga panuse eest!