Suvepuhkuste aeg on lõppemas ning koolilapsi ja nende peresid ootab ees uus kooliaasta. Alljärgnevalt mõned olulisemad koolielu korralduslikud asjad, millistega õpilaste kodud peavad arvestama ja peavad teadma seoses algava õppeaastaga ning mis tulenevad Terviseameti ja HTM-i soovitustest:
1. Kooli tohivad tulla ainult terved õpilased. Õpetajad ja koolitöötajad jälgivad koolis väga tähelepanelikult õpilaste tervislikku seisundit ning õpilastel vähimagi haigussümptomi tuvastamisel saadame selle õpilase koheselt koju tagasi.
2. Alati on oluline pidev infovahetus kooli ja kodu vahel. Eeloleval perioodil on infovahetuse põhikanaliks Stuudiumi suhtlus, lisaks telefon ja e-kirjad.
3. Kui lapsevanemal on väga vajalik tulla koolihoonesse, siis see tuleb eelnevalt kokku leppida õpetaja või koolitöötajaga, kellega soovite koolihoones kokku saada. Kokkuleppest teavitatakse kooli valvelauda ning kas hommikupoole kooli administraator või õhtupoole valvur ei luba teid koolihoonesse, kui teil eelregistreerimine on tegemata.
4. Eelregistreerimisel küsitakse ka põhjust, miks soovite koolimajja tulla. Mitteolulise põhjuse korral on meil õigus keelduda kokkusaamisest koolis.
5. Erandina lubame septembri algul koolimajja 1. klassi õpilasi saatvad vanemad.
6. Õppetöö alates 02. septembrist algab tavapäraselt tunniplaani alusel. Kool rakendab mõningaid koolisiseseid meetmeid, et õpilaste ja õpetajate vahelisi kontakte vähendada: vahetundide ajal hajutame õpilasi niipalju kui võimalik, vähegi mõistliku ilma korral suuname õpilasi vahetundideks kooliõuele ja spordiväljakule.
7. Õpilaste toitlustamise korraldus jääb samaks, mis oli eelmisel õppeaastal. Koolile toitlustusteenus pakkuv Baltic Restaurants AS on kirjalikult kinnitanud, et nende töökorraldus vastab Terviseameti poolt kehtestatud nõuetele.
8. Kool on varustatud desovahenditega nii kätele kui ka pindadele ja soovi korral on võimalik saada näomaski administraatori käest. Siinjuures rõhutan, et siiski on kõige tõhusam desinfitseerimismeetod käte sagedane pesemine.
Need olid põhilisemad asjad, mida oleme rakendamas. Kooli juhatus jälgib pidevalt olukorda ja vajadusel täpsustab või täiendab viirusetõrje vajadusest tulenevaid meetmeid ning anname neist ka teile teada.
Koolis me selgitame õpilastele septembri esimestel päevadel kõiki neid töökorralduse muudatusi. Palun rääkige ka kodus oma lastele nendest ja rõhutage, et ennast ja kaaslasi hoidev käitumine ning hoolsus isiklikus hügieenis on väga olulised, et kõik koos püsiksime terved.

Heade soovidega,
Vello Talviste
kooli direktor