12. veebruaril toimus meie koolis geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor, maakonnast osales 49 õpilast. Olümpiaadi test oli HITSA Moodle`i keskkonnas. Ülesannete temaatika tugines õppekavale, suurt tähelepanu pöörati probleemide lahendamisele, analüüsile, järelduste ja üldistuste tegemise oskustele. 7. ja 8. klassi õpilased kasutasid ülesannetele vastamisel Uue maailma atlase või Eesti atlase abi. Gümnaasiumi ja 9. klassi õpilased võisid küsimustele vastamisel kasutada usaldusväärseid internetiallikaid- ja portaale.

Meie kooli õpilaste tulemused olid järgmised:
7. klass Aleks Lember 2.koht ja Egert Ninep 8.koht
8. klass Rainer Ainomäe 2.koht, Maivo Sirelbu 3.koht ja Raul Ruugla 4.koht.
9.klass Aleksander Koppel 4.koht ja Aiki Suits 8.koht

Kiitus osalejatele!
Õpetaja Kersti Kertsmik