Paide Hammerbecki Põhikooli õpetajad käisid vaheajal vägagi mõtlemapaneval koolitusel. Lektoriks oli Ülo Vooglaid, kes õpetaski just mõtlema. Tema põhisõnumiks kujuneski sellise omaloodud kolmest elemendist koosneva süsteemi tutvustamine: teadmised, oskused ja arusaamine, mis annab vajaliku aluse ükskõik mis valdkonnas mõtlemiseks. Loomulikult eeldab see inimeselt kainet, rahulikku ning järjekindlat süvenemist (et mitte öelda mõtlemist).

Lisaks targa mehe kuulamisele käisid õpetajad ka Mahtra sõja muuseumis, kus vaatasid uuenenud väljapanekud tollest talumeeste ja mõisnike mõõduvõtmisest. Tüliõunaks olid tol korral talurahva seadusepügalad.

Jüri Kaugerand