Sellel õppeaastal osalevad meie kooli 3. klasside õpilased Robomatemaatika uuringus ehk õpivad matemaatikat robotite abil. Uuring on osa TLÜ Haridusuuenduse tippkeskuse ja Haridusinnovatsiooni keskuse EDUlabs initsiatiivist ja kestab vahemikus september 2018 kuni mai 2019. Uuringu eesmärk on mõista, kuidas robotite kasutamine tavapärastes matemaatikatundides mõjub õpilaste õpitulemustele, milline on õpilaste ja õpetajate suhtumine sellesse meetodisse ja kuidas parimal viisil õpetajat toetada uue meetodi omaksvõtul.

Peale õppetunde on 1.-2. ja 3.- 4. klasside õpilastel võimalik osaleda robootikaringide töös. Lapsed saavad tutvuda Bee-Bot, Edison, Ozobot ja WeDo robotitega.

Robomatemaatika tunde ja huviringe viib läbi õpetaja Tiina Mäeots.