2019/2020 õppeaasta

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu toetas projekti ” Paide Hammerbecki Põhikooli 1.klassi õpilaste aktiivõppe läbiviimine Alpaka farmis ja 2.-9.klassi õpilaste aktiivõppe läbiviimine Puhta vee keskuses” taotlust 4766,84 euroga. 
Eesmärk: Parendada Paide Hammerbecki Põhikooli õpilastes loodushoiu ja keskkonna säästlikuse teadlikkust.
Kõik klassid käivad õppekäikudel sügisel 2019 aastal.

Head õpilased ja lapsevanemad!

Meie lasketiir koos õpetaja Ahto Mäeotsaga ootab teid jälle laskma. Ole hea ja tule toeta liikumisväljaku ehitamist meie kooli õpilastele! Projekt: 3L „Laseme lapsed liikuma“ Eesmärk: koguda omaosalusena rahalisi vahendeid koolile liikumisväljaku rajamiseks, et toetada laste kehalist arengut ja sisustada nende tegevust vahetundides. Tegevuskava: tegemist on kompleksse tegevuskavaga, mille üheks osaks on siduda laskmine rahaliste vahendite kogumisega. Kooli 4. korrusele on välja ehitatud riigikaitseklass koos lasketiiruga, kus saab lasta õhkrelvadega 10m kaugusel olevate paberist- või langevate märklaudade pihta. Enne reaalset laskmist tuleb alustada ohutusest ja algõppest. Koolil on selle jaoks olemas elektrooniline laskesimulaator, mille mängurelva kaamera on seotud USB-juhtme abil arvutiga. Programm analüüsib kaamera ning märklaua vahelist sidet laskmise ajal, fikseerib tulemuse ja arvutab punktid kokku. Alles siis, kui õpilane on omandanud sel moel kogemused ja saanud ka julguse, on mõttekas liikuda edasi õhkrelvade käsitsemise juurde. Laskeasend õpilastele oleks laua taga istudes käe toelt, täiskasvanutele istudes või püsti. Turvalisuse, koolituse ja praktilise läbiviimise eest tiirus vastutab riigikaitseõpetaja Ahto Mäeots. Raha saaks koguda näiteks alljärgneval moel:• õppimine simulaatoril – 1€ = 10 lasku (1 salvetäis), aga 5€ = 60 lasku (5+1 salve)• õhkrelvast lastes – 1€ = 4 lasku, aga 5€ = 20+5 lasku. Preemia: kui 4 lasuga langevad kõik märgid, saab uuesti 4 lasku tasuta. (Kehtib ühe korra puhul)Laskma on oodatud õpilased alates 10.-st eluaastast, lapsevanemad, kooli töötajad, vilistlased ja teised asjast huvitatud. Projekti teise osana on plaanis rakendada koolil oleva drooni Mavic 2 pro videopildi vahendamise teenust soovijatele. Toetuse suurus on kokkuleppel ja üle antakse kogu töötlemata digitaalne videomaterjal. Raha kogumise arvestus on läbipaistev: selle jaoks on loodud toetajakaartide süsteem, et projekti lõppedes saaks osalejate vahel korraldada loosimise. Vahekokkuvõte ja tulemused laekuvad infostendile iga tööpäeva lõpuks. Koolirahvas saab projektist osa võtta suurte vahetundide ajal E,T,N,R koolimaja 4.korrusel, muul juhul on toetusettepanekud oodatud aadressil: ahto.maeots@paidehpk.edu.ee

 

KOOSTÖÖPROJEKTID

Paide Gümnaasium Huvitavas Koolis

Aasta eest kuulutas algatus Huvitav Kool koostöös SA Innovega välja konkursi üldhariduskoolidele „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“. Konkursi eesmärk oli toetada koostööd erinevate koolide vahel, luua võimalusi kogemuste vahetamiseks üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamisest ning anda õpetajatele võimalus arendada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi arendajana.

23. septembril toimus Tallinnas webinar, kus 28 kooli esindajad tutvustasid kokku 12 koostööprojekti tulemusi. Koostööd tehti näiteks õpetajate digipädevuste, uuenduslike õppemeetodite, kooli ja kogukonna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamise ja keelekümbluse arendamiseks.

Meie kool osales kahes projektis. Paide Gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Merivälja Kooli 30 õpetajat osalesid poole aasta vältel koostööprojektis, mille eesmärgiks oli üldõpetuse ja ainetevahemise lõimingu kavandamine ja korraldamine, metoodiliste kogemuste jagamine ja kooli õppekorralduse nüüdisajastamine.

Teises projektis olime koos Kilingi-Nõmme Gümnaasiumiga. Siin oli põhirõhk informatsiooni ja kogemuste vahetamisel. Selleks saadi kokku kord meie koolis ja teistkorda Pärnumaal.

Projektide tutvustused:

http://merivaljakool.blogspot.com.ee/2015/09/huvitava-kooli-opetajate.html

http://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/huvitav-kool

Projektide koordinaatorid: Kersti Ketsmik ja Jaanus Moppel

 

ERASMUS+ programm

  1. Projekti nimetus „Reinventing Outdoors for the Education“ – ROUTE
  2. Projekti algus ja lõpp: 09.2014 – 31.08.2016.
  3. Partnerid: Paide gümnaasium, Eesti; Rallio Geniko Lykeio Thileon Piraia, Kreeka; Agrupamento do Escolas Mem Martins, Portugal; Hersby guymnasium, Stockholms län, Rootsi.
  4. Projekti eesmärgid: 1. Parendada õpetajate professionaalset suutlikkust, et säästliku eluviisi õpetamisel kasutataks õuesõpet õppekava loomuliku osana; 2. Vähendada koolist enneaegset väljalangevust, motiveerides õpilasi osalema väliõppe tegevustes.

 

Nordplus Junior 2013

  1. Projekti nimetus: Methods of Integrating Science, Math and Outdoor Learning – MINTS“
  2. Projekti algus ja lõpp: 09.2013 – 15.06.2015.
  3. Partnerid: Paide gümnaasium, Eesti ja Saldus 1.vidusskola, Läti
  4. Klasside vahetusprogramm võimaldab õpilastel ja õpetajatel lähemalt tutvuda partnerkoolis rakendatavate loodusainete ja matemaatika ning õues-õppe integreerimise meetoditega, kogeda koolielu ja klassiväliseid tegevusi.