2019/2020 õppeaasta

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu toetas projekti ” Paide Hammerbecki Põhikooli 1.klassi õpilaste aktiivõppe läbiviimine Alpaka farmis ja 2.-9.klassi õpilaste aktiivõppe läbiviimine Puhta vee keskuses” taotlust 4766,84 euroga. 
Eesmärk: Parendada Paide Hammerbecki Põhikooli õpilastes loodushoiu ja keskkonna säästlikuse teadlikkust.
Kõik klassid käivad õppekäikudel sügisel 2019 aastal.

Head õpilased ja lapsevanemad!

Meie lasketiir koos õpetaja Ahto Mäeotsaga ootab teid jälle laskma. Ole hea ja tule toeta liikumisväljaku ehitamist meie kooli õpilastele! Projekt: 3L „Laseme lapsed liikuma“ Eesmärk: koguda omaosalusena rahalisi vahendeid koolile liikumisväljaku rajamiseks, et toetada laste kehalist arengut ja sisustada nende tegevust vahetundides. Tegevuskava: tegemist on kompleksse tegevuskavaga, mille üheks osaks on siduda laskmine rahaliste vahendite kogumisega. Kooli 4. korrusele on välja ehitatud riigikaitseklass koos lasketiiruga, kus saab lasta õhkrelvadega 10m kaugusel olevate paberist- või langevate märklaudade pihta. Enne reaalset laskmist tuleb alustada ohutusest ja algõppest. Koolil on selle jaoks olemas elektrooniline laskesimulaator, mille mängurelva kaamera on seotud USB-juhtme abil arvutiga. Programm analüüsib kaamera ning märklaua vahelist sidet laskmise ajal, fikseerib tulemuse ja arvutab punktid kokku. Alles siis, kui õpilane on omandanud sel moel kogemused ja saanud ka julguse, on mõttekas liikuda edasi õhkrelvade käsitsemise juurde. Laskeasend õpilastele oleks laua taga istudes käe toelt, täiskasvanutele istudes või püsti. Turvalisuse, koolituse ja praktilise läbiviimise eest tiirus vastutab riigikaitseõpetaja Ahto Mäeots. Raha saaks koguda näiteks alljärgneval moel:• õppimine simulaatoril – 1€ = 10 lasku (1 salvetäis), aga 5€ = 60 lasku (5+1 salve)• õhkrelvast lastes – 1€ = 4 lasku, aga 5€ = 20+5 lasku. Preemia: kui 4 lasuga langevad kõik märgid, saab uuesti 4 lasku tasuta. (Kehtib ühe korra puhul)Laskma on oodatud õpilased alates 10.-st eluaastast, lapsevanemad, kooli töötajad, vilistlased ja teised asjast huvitatud. Projekti teise osana on plaanis rakendada koolil oleva drooni Mavic 2 pro videopildi vahendamise teenust soovijatele. Toetuse suurus on kokkuleppel ja üle antakse kogu töötlemata digitaalne videomaterjal. Raha kogumise arvestus on läbipaistev: selle jaoks on loodud toetajakaartide süsteem, et projekti lõppedes saaks osalejate vahel korraldada loosimise. Vahekokkuvõte ja tulemused laekuvad infostendile iga tööpäeva lõpuks. Koolirahvas saab projektist osa võtta suurte vahetundide ajal E,T,N,R koolimaja 4.korrusel, muul juhul on toetusettepanekud oodatud aadressil: ahto.maeots@paidehpk.edu.ee