2019/2020 õppeaasta

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu toetas projekti ” Paide Hammerbecki Põhikooli 1.klassi õpilaste aktiivõppe läbiviimine Alpaka farmis ja 2.-9.klassi õpilaste aktiivõppe läbiviimine Puhta vee keskuses” taotlust 4766,84 euroga. 
Eesmärk: Parendada Paide Hammerbecki Põhikooli õpilastes loodushoiu ja keskkonna säästlikuse teadlikkust.
Kõik klassid käivad õppekäikudel sügisel 2019 aastal.