Paide Gümnaasiumi õpilane Eliise Randmaa osales õpilaste teadustööde riiklikul konkursil oma uurimusliku tööga, mille ta tegi veel meie kooli 11. klassis õppides. Eliise uurimistöö “Paide gümnaasiumi õpilaste sportimishuvid ja nende võrdlemine II ja III kooliastmes, vaimse ja füüsilise võimekuse vaheline seos” (juhendaja Tiina Pihl) pääses II vooru!

16. ja 17. aprillil 2019.a toimus ERMis Eesti Teadusagentuuri Õpilaste Teadusfestival 2019, kus Eliise kaks päeva oma tööd esitles.

Töö vastuvaieldamatuks tugevuseks loeti, et Eliise on toetunud iseenda varasemale uurimusele (8. klassis tehtud loovtöö) ning küsimustikule vastavad praktiliselt samad õpilased aga kolm aastat hiljem. See võimaldab vaadelda spordiharjumuste ajas muutumist. Hindajate poolt peeti väga huvitavaks ka õppeedukuse ja spordiharjumuse omavahelist sidumist. On hea teada, et Eliise tööga saime kinnitust hüpoteesile, et terves kehas tõepoolest ongi terve vaim!

Tiina Pihl
Eliise uurimistöö juhendaja