Alates 25. maist on koolimaja osaliselt avatud. Kuna viiruseohust tingituna kehtivad osaliselt leevendatud kujul Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud liikumis- ja kogunemispiirangud, siis palume lastevanematel ja külalistel koolimajja tulla ainult olulise vajaduse korral. Koolitöötajatega suhtlemise põhivormideks jäävad jätkuvalt elektroonilised suhtluskanalid: telefon, e-post ja Stuudium.

Kooli kantselei on avatud järgmiselt:
25. mai – 05. juuni kell 10:30 – 13:00
08. juuni – 16. juuni kell 9:00 – 13:00
25. juuni – 30. juuni kell 9:00 – 13:00

 

Vello Talviste
kooli direktor