Alustuseks tuletati meile meelde uurimistööde tegemise etapid ja nende järjekord. Pärast käisime gruppidena läbi kümme töötuba (näiteks puude mõõtmine, okaspuud, hoonete kasutus, mändide mitmekesisus, puud meie meelte läbi jne) . Töötubades saime teada palju toredat infot looduses kasvavate puude kohta, saime uurida ja katsuda loomanahkasid ning neid õige loomaliigi juurde sobitada.  Ühes töötoas mõõtsime tubades kahte erinevat kiirgust. Lõpetuseks võtsime kõik teadmised kokku ja vaatasime koos teistega üle.

Elizabeth Kattai
9b klass