2.A, 2.B, 6.A ja 6.B õpilased koos õpetajatega Siiri Sitska,Tiia Paapsi, Barbi Valdmann, Ivi Hiiemäe, Malle Nööp ja Erika Kranich osalesid Maailmakoristuspäeval ning käisid Paide linnas prügi korjamas. Koristati Vallimäel, bussijaamas, Paide Muusika-ja Teatrimaja ja Selveri ümbruses, Kure tänaval ning Lai 33 hoone ümbruses. Muu prügi kõrval (plastik, klaas, süstlad, patareid) mida oli mitmete suurte prügikottide jagu, koguti kokku ka ligikaudu 10 liitrit suitsukonisid. Kõige enam leitigi suitsukonisid. Peale koristamist arutleti selle üle, kuidas mõjub leitud prügi keskkonnale ning kas seda oleks võimalik kuidagi taaskasutada. 2.klassi õpilastel oli südamel mure meie looduse pärast ja neil on meile kõigile sõnum: palun visake prügi prügikasti!

Teate koostas:
Barbi Valdmann

6a klass koristuspäeval – VIDEO