Paide linna 730. aastapäeva aktusel autasustati neid, kes on panustanud silmapaistvalt Paide kui omavalitsuse arengusse.
Paide linna tänukirja pälvis meie kooli õpetaja Riina Õun pikaajalise ja südamega tehtud töö eest linna haridusvaldkonnas.
Koolipere õnnitleb ja soovib särasilmseid õpilasi Sulle õppetundidesse veel paljudeks aastateks!