Meie kooli võistkond koosseisus Lisette Haug, Kirke Pärn, Laura-Lisanna Nurmsalu ja Sandra Triisa saavutas väga tihedas konkurentsis maakondlikul inimeseõpetuse ainepäeval II koha!

6.detsembril 2018.a toimus traditsiooniline maakondlik inimeseõpetuse ainepäev. Seekord oli korraldaja Albu Põhikool. Teadmised pandi proovile kuldvillaku-viktoriinis, teemadeks tervis, liikumine ja toitumine, suhted, esmaabi ja turvalisus ning muidugi varia. Tarkust ja mõtlemisainet jagasid õpilastele Psühhobussi tudengid. Seekordseks teemaks olid meeled ja tajud.
Oma meeli ja tajusid said õpilased hiljem proovida ka erinevates lõbusates töötubades, kus mõõdeti reageerimiskiirust, püüti kompamise teel ära tunda erinevaid esemeid, eristada erinevaid lõhnu jne.

Osales 13 Järvamaa kooli võistkonda. Võitis Väätsa Põhikooli võistkond.
Järgmisel aastal korraldab ürituse Roosna-Alliku Põhikool.

Tiina Pihl