Paide Hammerbecki Põhikool liitus programmiga Ettevõtliku Kool võrgustikuga 2018. aastal. Ettevõtliku Kooli võrgustik on tekkinud oluliselt varem. Väga pikalt tegutseti ainult Ida-Virumaa piires. Sealne süsteemne tegevus hakkas levima ja oma kaasaegse õppetöö tõttu huvi pakkuma ka kõigile teistele maakondadele ja koolidele üle Eesti ning seetõttu sai ta ka Paide linnajuhtide poolt kirjutatud koalitsioonilepingusse. See näeb ette, et kõike Paides tegutsevad koolid juhinduvad oma õppetöö korraldamisel ettevõtliku kooli ja kaasaegsete õppemeetodite kasutamise põhimõtetest.

Liitumine tähendas esmalt erinevate kursuste läbimist. Baaskursused läbis kogu kooli kollektiiv, eraldi kursused toimusid ka juhtkonna tasemel. Ettevõtliku Kooli strateegia annab ette valdkonnad, mis tuleb oma koolis väga hoolega läbi analüüsida. Sellest analüüsist lähtuvalt saab paika stardipositsioon edasiliikumiseks.

Meie kooli liitumine sattus kokku kooli muutumisega põhikooliks. Eneseanalüüsi koostamisel pidime esmalt otsustama, kas lähtume oma aruande kirjutamisel ainult esimese põhikooli tegutsemise aasta tulemustest või kasutame lubatu piires ka kahte viimast gümnaasiumina tegutsemise aastat. Otsustasime minna raskemat teed ja proovisime baastaseme nõudmised täita ainult põhikooli tegevuste abil. See meil ka õnnetus.

Ettevõtliku Kooli tegevustes ei ole kool jäetud üksi. Maakonnatasandil on meile suureks abiks ja toeks Reelika Lepik Järvamaa Arenduskeskusest. Tema annab meile aruande põhjal ka hinnangu. Baastaseme kestvus on 2 aastat. Selle aja jooksul on vaja hoida saavutatud taset ja soov on liikuda edasi hõbetaseme püüdmise poole. See nõuab kogu koolilt sihipärast ja teadlikku tegevust, ühtset ja kindlat meekonnatööd ning õpilaste parimat kaasatust koostöös kogukonna ja kooliväliste partneritega.

Kairit Wirth
Ettevõtliku Kooli projektijuht koolis