Kooli aulas toimunud pidulikul tänuvastuvõtul tunnustati kooli suure tänukirjaga kokku 43 õpilast, 5 koolitöötajat ja 7 kooli koostööpartnerit, kellede tegevus lõppenud õppeaastal oli tähelepanuväärne.

Klasside parimateks valiti klassi poolt:

1.a klass – Annabel Nael; 1.b klass – Mia-Loviise Eding; 2.a klass – Kaileen Kiis; 2.b klass – Gerliin Valgema; 3.a klass – Laura Kalmus; 3.b klass – Emma Salum; 4. A klass – Hendrik Pai; 4. B klass – Rania Alsayed; 5. A klass – Lisete Piim; 5. B klass – Mia Roosbeth Mägi; 5. C klass – Carmen Nugis; 6. A klass – Age Urb; 6. B klass – Oskar Lill; 7. A klass – Jasper Alla; 7. B klass – Karl Erik Kirss; 8. A klass – Liis Margaret Tamme; 8. B klass – Oskar Põldvee; 9. A klass – Teele Lotte Trug ja 9. B klass – Birko-Maari Palusalu.

Mitmekülgselt edukad õpilased olid sel õppeaastal: 

Grete Oro – hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Alisa Saariste – väga hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Emili Kõonurm – väga hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Meeri-Mai Osolin – väga hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Keandra Ortikova – hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Stella Emilia Sild – hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Helene Katreen Osula – hea õppeedukusega õpilane, maakonna rahvastepalli võistluse võitja; Annabel Kiis – hea õppeedukusega õpilane, õpib muusikakoolis ja balletistuudios, edukas rahvusvahelisel klaverivõistlusel; Joel Kruuts – väga hea õppeedukusega õpilane, maakonna matemaatikaolümpiaadi võitja, aktiivne huvitegevuses; Leene Veldre – väga hea õppeedukusega õpilane, õpib muusikaoolis ja balletistuudios, aktiivne huvitegevuses; Elis Pärn – väga hea õppeedukusega õpilane, aktiivne huvitegevuses; Marko Leotoots – väga hea õppeedukusega õpilane, Eesti meister kardispordis, õpib muusikakoolis, aktiivne huvitegevuses; Leene Martoja – hea õppeedukusega õpilane, edukas koolispordi võistlustel, aktiivne huvitegevuses; Martha Marii Ivanov – väga hea õppeedukusega õpilane, õpib muusikakoolis ja balletistuudios, aktiivne huvitegevuses; Kaspar Nurmsalu – hea õppeedukusega õpilane, maakonna Nuputa võistluse võitja, õpib muusikakoolis, aktiivne huvitegevuses; Ann Marii Saar – hea õppeedukusega õpilane, õpib muusikakoolis ja balletistuudios, aktiivne huvitegevuses; Mauris Hussar – hea õppeedukusega ja tähelepanuväärse isiksuse arenguga õpilane; Alandra Aasma – väga edukas tantsuspordis, õpib muusikakoolis, aktiivne huvitegevuses; Grete Marie Olde – hea õppeedukusega õpilane, aktiivne huvitegevuses; Robin Peetsalu – hea õppeedukusega õpilane, maakonna Nuputa võistluse võitja, edukas tantsuspordis, õpib muusikakoolis, aktiivne huvitegevuses; Meribel Lehemets – väga hea õppeedukusega õpilane, tubli õpilasesinduse asepresident, aktiivne huvitegevuses; Rico Sagor – hea õppeedukusega ja väga hea ennast juhtiv õpilane, õpib kunstikoolis; Oliver Peetsalu – hea õppeedukusega õpilane, väga edukas tantsuspordis, edukas maakonna aineolümpiaadidel, aktiivne huvitegevuses ja Maarja Liis Rüütel – väga hea õppeedukusega õpilane, väga edukas maakonna aineolümpiaadidel, ajaloo, keemia ja loodusteaduste olümpiaadi võitja.

Kooli suure tänukirjaga tänati ka kõikide õpilaste vanemaid.

Kooli töötajatest pälvisid tunnustuse: 

Merike Ivanov – väga hea koolipere toetaja, alati abivalmis ja positiivne; Katerina Kuik – väga hea eesti keele õpetaja Ukraina sõjapõgenike lastele; Krista Rikk – maakonna rahvastepalli võistluse võitnud tütarlaste võistkonna juhendaja; Marie Runnel – väga hea nõustaja ja motiveerija õpilastele ja õpetajatele ja Pirgit Vors – väga hea tugiisik hariduslike erivajadustega õpilastele.

Tänukirjaga tänati ka kooli koostööpartnereid:

Maie Meikop – aktiivse koostöö eest õpilasürituste korraldamisel; Töötukassa Järvamaa osakond – väga hea koostöö eest õpilaste karjääriõpetuse korraldamisel; Maiko Kesküla – olulise panuse eest kooli arengukava koostamisel; Paide Gümnaasium – hea koostöö eest; Risto Iljas – väga hea koostöö eest õpilaste muusikaalase huvitegevuse korraldamisel; Marta Pagar – väga hea koostöö eest õpilasürituste korraldamisel ja Juta Lilleäri – väga hea koostöö eest õpilasürituste korraldamisel.

 

Tänuvastuvõtul tehtud amatöörfotod asuvad SIIN

 

Vello Talviste
kooli direktor