Eelmisel kevadel otsiti koole üle Eesti, kus  õpetajad oleks motiveeritud stressitaseme vähendamiseks ja laste keskendumisvõime parandamiseks midagi praktiliselt ära tegema.   Peale meie osutus valituks veel 11 kooli Tallinnast, Tartust, Harjumaalt ja Põlvast. Mõju-uuringus osalevates klassides on üle 800 õpilase, so 53 klassi, millest 25 klassi osalevad juhuvalimi alusel katseklassina ning 27 kontrollklassina.  Meie koolist on kontrollklassideks 8.a ja 9.a. ning katseklassideks 8.b ja 9.b.

Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes: treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda; õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest.

Nii katse- kui kontrollklassi õpilased läbivad 10-nädalase programmi, mis sai alguse  24. 09. 2018.  Arutelutundides käsitletakse erinevaid enesejuhtimisega seotud elulisi teemasid (nt tähelepanu ja keskendumine, emotsioonide regulatsioon, konfliktid, heatahtlikkus jne). Katseklassides on nende teemade käsitlemine seotud Vaikuseminutite harjutustega, kontrollklassides kasutatakse teisi meetodeid. Lisaks  mõlema grupi puhul  tagatakse õpilastele suurem puhkepauside arv pingelises koolipäevas. Kontrollklassid saavad lisaks puhkepausidele kuulda ka põnevaid ja harivaid lugusid Eestist. Nii katse- kui kontrollklasside õppeprogramm toetab otseselt õpilaste emotsionaalset ja sotsiaalset võimekust ning vaimse tervise edendamist.

Programmi läbiviimiseks oli vajalik vastav koolitus. Meie 20 õpetajat läbis nii baaskoolituse kui ka Teadliku õpetaja kursuse meie mentori Matti Orava juhtimisel. Noorteprogrammi läbiviimiseks õpetajate koolitusi ja programmiga seonduvat TÜ mõju uuringut rahastab suurel määral Haridus- ja teadusministeerium.

Kersti Kertsmik
õppejuht