Oktoobris toimus ettevõtlusnädalal e-majandusviktoriin. Osales 279 maakonna põhikoolide õpilast. Meie kooli parimad olid Lisete Suvi 9.b, Meribel Pärn 9.b, Elis Pärn 7.a, Leene Martoja 7.a ning Joosep Perm 8.a. Detsembrikuus toimub parimatele õppereis Pärnusse. Õppereisi eesmärkideks on hankida karjäärivalikuteks vajaminevat teavet, mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust, piiranguid ja riske.

Aitäh kõigile, kes osalesid!

Daire Krabi

matemaatikaõpetaja