3a klass alustas selle kooliaasta alguses heategevusprojekti MTÜ Paikass teotuseks. Selle tarbeks sai koolis koridoridesse paigutatud 4 kasti maksumärkidega taara kogumiseks. Kastid olid meie poolt kujundatud ja varustatud siltidega, mis on selle tegevuse eesmärk. Meie ülesandeks jäi kastide täitumise jälgimine ja vajadusel tühjendamine. Kuigi distantsõppel viibimine mõnevõrra meie tegevust lühendas, siis kokkuvõtteks kogunes 21.30€.

Et varjupaigas viibivatele loomadele võimalikult palju maitsvat kassitoitu viia, siis tegime eelnevalt poodides uurimuse, kus hetkel on kassitoit kõige soodsam. Saime kogutud raha eest suure kotitäie pehmet loomatoitu.

Varjupaiga külastamine oli õpetlik kogemus. Saime järjekordselt kinnitust, et kõik inimesed veel ei taju vastutuse, mis kaasneb lemmiklooma võtmisega. Hetkel on varjupaiga hoole all ca 100 kassi. Loodetavasti meie külaskäik tegi nende päeva veidi rõõmsamaks, sai hoolega paitatud ja mängitud.