16.aprillil toimus piirkondlik käsitöö ja kodunduse olümpiaad 8.-9. klassi õpilastele. Igast koolist oli oodatud osalema 2-3 õpilast. Maakonnast osalesid olümpiaadil nelja kooli õpilased.

Osalemiseks tuli koostada keskkonnateadlik loovtöö teemal “Mina ja maailm”. Käsitöös valmisid praktiliste esemetena keskkonnasäästlikkusel põhinevad loovesemed ja kodunduses logiraamat ühe keskkonda mõjutava tegevuse kohta koduses majapidamises.

Kiitus meie kooli tublidele üheksandikele Anne Maria Vaherile, Ketlin Uuedale ja Keily- Marleen Freile, kes väljakutse vastu võtsid ja endast parima andsid!

 

Pirjo Aer