Sel õppeaastal ei toimunud traditsiooniks saanud õigekirjakonkurssi, vaid Järvamaa üldhariduskoolide 5.-12. klasside õpilased kirjutasid omaloomingulisi tekste, milles lõimisid loovuse ja õigekirja.

Osalemiseks tuli kirjutada omaloominguline tekst, milles tuli kasutada  „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ uusi sõnu nii, et selguks nende tähendus.

Konkursi eesmärgiks oli anda ÕSi uutele sõnadele värvinguid, tunnetada nende sobivust eesti keelde ning uurida noorte keeletunnetust.

Tänaseks on žürii oma töö teinud ja kahe meie kooli õpilase omaloominguline tekst sai tunnustatud!

7. klasside arvestuses saavutas 3. koha Liis Margaret Tamme ning 8. klasside arvestuses jäi 1.-2. kohta jagama Teele Lotte Trug .

 

 Palju õnne Liis Margaretile ja Teele Lottele!

 

 Maris Raudsepp

õpilaste juhendaja