Seoses väga kriitilise olukorraga koroonaviiruse levikul Eestis ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse soovitusest, läheb Paide Hammerbecki Põhikool homsest, 10. märtsist üle täielikule distantsõppele.

See tähendab, et koju peavad jääma lisaks 5.-9. klasside õpilastele ka 1.-4. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õpilased. Nimetatud otsus on kooskõlastatud Paide Linnavalitsusega. Täpsemad juhised tulevad lähiajal.

Lugupidamisega

Vello Talviste
kooli direktor