Kooli aulas toimunud pidulikul tänuvastuvõtul tunnustati kooli suure tänukirjaga kokku 36 õpilast, 4 õpetajat ja 5 kooli koostööpartnerit.

Klasside parimateks valiti õpilaste poolt:
1.a klass – Sigrid Peterson;
1.b klass – Rebeca Randväli;
2.a klass – Laura Kalmus;
2.b klass – Emili Kõonurm;
3.a klass – Hendrik Pai;
3.b klass – Gregor Kaugerand;
4. A klass – Mirjam Kalmus;
4. B klass – Karolina Rask;
4. C klass – Emma-Miia Meikop;
5. A klass – Elis Pärn;
5. B klass – Rhea Silvia Roosmäe;
6. A klass – Marek Õun;
6. B klass – Karl Erik Kirss;
7. A klass – Steven Isak Tambla;
7. B klass – Oskar Põldvee;
8. A klass – Maarja Liis Rüütel;
8. B klass – Birko-Maari Palusalu;
9. A klass – Daniel Tihu;
9. B klass – Laura Pilv
9. C klass – Aleks Lember.

Mitmekülgselt edukad olid sel õppeaastal: 

Helen Talf – väga hea õppeedukusega õpilane, edukas piirkondlikul matemaatika olümpiaadil, õpib kunstikoolis;
Leene Martoja – hea õppeedukusega õpilane, rahvusvahelise jäätmekäitlusprojekti joonistusvõistluse võitja;
Robin Peetsalu – hea õppeedukusega õpilane, esindas kooli maakondlikel spordivõistlustel, tubli huvitegevuses;
Oskar Lill – hea õppeedukusega õpilane, aktiivne klassivanem, tubli huvitegevuses;
Lisanna Pikas – hea õppeedukusega õpilane, edukas käsitöö üleriigilisel näitusel „Looduse kudumine“;
Meribel Lehemets – hea õppeedukusega õpilane, aktiivne õpilasesinduse liige, tubli klassivanem;
Erjo Meitus – hea õppeedukusega õpilane, edukas piirkondlikul geograafia olümpiaadil, õpib kunstikoolis;
Greete-Getriin Osolin – väga hea õppeedukusega õpilane, edukalt esindanud kooli Paide linna ja Järva maakonna lauluvõistlustel;
Rico Sagor – hea õppeedukusega õpilane, edukas osalemine kunstinäitustel;
Liis Margaret Tamme – väga hea õppeedukusega õpilane, edukas esinemine piirkondlikel olümpiaadidel, õpib kunstikoolis;
Oliver Peetsalu – hea õppeedukusega õpilane, esindas kooli maakondlikel olümpiaadidel ja spordivõistlustel;
Teele Lotte Trug – väga hea õppeedukusega õpilane, aktiivne õpilasesinduse asepresident, edukas esinemine piirkondlikel olümpiaadidel;
Anne Maria Vaher – hea õppeedukusega õpilane, aktiivne õpilasesinduse liige, eduka minifirma La´truffe liige;
Ade-Briana Nurk – aktiivne õpilasesinduse liige, eduka minifirma La´truffe liige;
Laura Pilv – väga hea õppeedukusega õpilane, aktiivne õpilasesinduse liige, eduka minifirma La´truffe liige;
Eviita Õisma – hea õppeedukusega õpilane, aktiivne õpilasesinduse president, eduka minifirma La´truffe liige.

Kooli suure tänukirjaga tänati ka kõikide õpilaste vanemaid.

Kooli töötajatest pälvisid tunnustuse: 
Helen Trug – suure pühendumisega huvijuht, aktiivne eestvedaja mitmetes kooli programmides ja projektides,
Kairit Wirth – uuendusmeelne klassiõpetaja, aktiivne eestvedaja mitmetes kooli programmides ja projektides,
Kersti Varik – edukas töös klassijuhatajana,
Lorina Kukk – väga pühendunud klassijuhataja, tulemuslik töös õpilaste juhendamisel aineolümpiaadideks.

Tänukirjaga tänati ka kooli koostööpartnereid:
Viking Window AS -kooli pikaajaline koostööpartner ja toetaja õppematerjalide ja õppevahendite soetamisel;
Sookure Lasteaed – Oluline koostööpartner HEV õpilaste varajasel märkamisel ja neile sobiva õpikeskkonna loomisel,
PAIde Lasteaed – oluline koostööpartner HEV õpilaste varajasel märkamisel ja neile sobiva õpikeskkonna loomisel,
Tartu Ülikooli Liikumislabor – oluline koostööpartner, motiveerija ja innustaja Liikuma Kutsuva Kooli programmi tegevuste ellu viimisel,
Annika Kull – suurepärase koostöö eest kooli tugisüsteemiga.

Vaata ürituse fotosid siin

Vello Talviste
kooli direktor