Sellel ajal kui enamik õpilasi nautis 20. aprillil vaheaja alguse laupäeva, seadis Maivo Sirelbu sammud Tartu poole, et võistelda loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus teiste tarkuritega üle terve Eesti.

Eksperimentaalvoor toimus Tartu Ülikooli Chemicumi esinduslikus laboris “päris teaduslike”  katsevahendite ja seadmetega. Aega katsete tegemiseks oli neli tundi. Katsete eesmärk oli siduda toiduainete koostis füüsikaga, keemiaga ja bioloogiaga üheks tervikuks, kusjuures siduvaks teaduseks oli matemaatika.

Maivo Sirelbu saavutas eksperimentaalvooru arvestuses väga tubli 17. koha 64 punktiga ja kahe vooru kokkuvõttes tõusis 28. kohale, ehk siis tõusis 21 kohta. Sealhulgas oli tema füüsikaeksperimendi tulemus lausa 27,5 p 31-st, keemias 24,5 p 33-st ja bioloogias 12 p 28.5-st võimalikust.

Palju õnne Maivole ning oleme uhked meie kooli õpilaste saavutuste üle.