ÕPILASTE VASTUVÕTU KORD

Alustame jaanuarist taotluste vastuvõttu 2019. aasta septembris 1. klassi astujatele.

Taotluse võib tuua või saata paberkandjal kooli kantseleisse( Aiavilja 3, Paide 72712) või saata digiallkirjastatult aadressil kool@paidehpk.edu.ee

Taotluse vorm (samuti kättesaadav ka kooli kantseleis).

1.klassi vastuvõtu vormistamiseks on vaja esitada kooli kantseleisse 21.augustiks 2019.a:

  • 1 foto õpilaspiletile
  • Perearsti tõend
  • Koolivalmiduse kaart

Info telefonil 3849070 või aadressil tiina.pihl@paidehpk.edu.ee