Õpilasesindus on väga tähtis osa meie koolist. ÕE koosneb särasilmsetest ja aktiivsetest õpilastest, kelle soov on muuta koolielu paremaks. Meie oleme just need, kes korraldavad paljud üritused koolis. Oleme, kui üks pere, kellega koos läbi kõnnitud tulest ja veest, kelle naerukilkeid võib kuulda üle terve kooli ning meie lennukaid ideid on raske märkamata jätta. Õpilasesinduse liikmed täidavad kõiki oma ülesandeid rõõmuga, keegi ei võta seda, kui kohustust vaid pigem, kui väljakutset.

Sellel aastal on au minul juhtida, suunata ja jagada enda ideid õpilasesindusega. Saata koos korda vahvaid tegusi, korraldada uusi üritusi samaaegselt hoides vanu traditsioone elus. Annan endast parima, et tuleks meeldejääv ja põnev aasta kogu kooliperele.

Selle aasta ÕE koosseisus on kokku 31 tublit õpilast. President olen mina – Eviita Õisma, asepresident on Teele Lotte Trug. Meie protokollija on Anne Maria Vaher. Juhatuses – mis on meie kooli üks tähtsamaid koosseise – on lisaks kolmele ees mainitavale ka Ade-Briana Nurk, Laura Pilv, Merilin Viiklaid, Karl Erik Kirss. Minul on usku meie ÕE-sse ning loodan, et seda on ka ülejäänud kooliperel. Teeme koos selle aasta lahedaks!

Eviita Õisma
ÕE president 2020/21