Juhatus

 

VELLO TALVISTE

KERSTI KERTSMIK

ANDRUS JAKOBSON

HELEN TRUG

TIINA PIHL

DINA RESSAAR

TIIT KALJUMÄE

 

 

 

 

 

 

 

direktor

direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

SA Paide Haldus majandusjuhataja

huvijuht

serkretär

haridustehnoloog

IKT spetsialist

 

 

 

 

 

 

 

vello.talviste@paidehpk.edu.ee

kersti.kertsmik@paidehpk.edu.ee

andrus.jakobson@paidehpk.edu.ee

helen.trug@paidehpk.edu.ee

tiina.pihl@paidehpk.edu.ee

dina.ressaar@paidehpk.edu.ee

tiit.kaljumae@paidehpk.edu.ee