Kooli laul

MÄLETAD (Heli fail)

A. Jaaksoo               H. Kõrvits

Mäletad, sõber, aega veel sa,

kooli mil viis sind kord ema:

aega nii kauget, aega nii helget

viimaste mängude maalt.

Refr.: Paide ja kool, sõbralik hool

meeles mul kõikjal, kus viibin vaid eal.

Tulen kord ma külla sul taas

paljust üksteisele rääkida meil.

Meenuta matku, õpinguid, teid,

mil siin õppisid sina:

aeg nõnda kauge, aeg nõnda helge,

kui seda korrata saaks.

Refr.: Paide ja kool……

Aastaid nüüd möödub lennukas hoos,

lahkume jälle sust, armas kool.

Aga siis ikka lasteks sul jääda

on meie kõikide soov.

Refr.: Paide ja kool