Paide Hammerbecki Põhikoolis tegutsevad erinevad huviringid. Osaleda on võimalik rahvakultuuri, robootika, spordi, inglise keele, riigikaitse, drama, liikluse, kodutütarde jt ringides.

Rahvakultuur on üks väga tähtis osa õpilaste haridusest. Õpitakse tundma oma riigi rahvast, kultuuri ja esivanemate tegemisi.

Meie koolis on rahvatantsu populaarsus aasta-aastalt kasvanud ja vähenemise märke ei paista kuskilt. Mõnes liigis oleme pidanud tantsijate soovil ja nõudmisel avama isegi kaks rühma. Tänu suurele valikuvõimalusele on Paide Hammerbecki Põhikooli rahvatantsurühmad ka väga heal tasemel. Meile loeb kvaliteet, mitte kvantiteet.

Ka koorilaul on meie koolis populaarne. Õpilastel on võimalik laulda 4 kooris. Koorid osalevad alati laulupidudel ning võtavad osa erinevatest festivalidest. Eriliseks teeb meie kooli see, et meil on oma poistekoor, kus laulab üle 45 poisi. Maakonnas on poistekoor veel ainult Koerus ja Türil.

Loodan, et rahvakultuuri populaarsus meie koolis ei kao ning traditsioonid jätkuvad veel aastaid ja aastaid.

Meie kooli sportlased osalevad väga edukalt ka maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel.

Soovin kiita Paide Hammerbecki põhikooli ringijuhte südamega tehtud töö eest!

 

Helen Trug
huvijuht