TUNDIDE AJAD 2018/2019 õ.-a.:
1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40 –  1.-4. klasside söögivahetund
3.   10:00 – 10:45 –  5.-6. ja 7.c klassid
4.   11:05 – 11:50 –  7.-9. klassid
5.   12:10 – 12:55
6.   13:05 – 13:50
7.   14:00 – 14:45
8.   14:55 – 15:40 
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019. õ.-a.:
I vaheaeg       22. oktoober – 28. oktoober 2018
II vaheaeg      24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019
III vaheaeg    25. veebruar – 3. märts 2019
IV vaheaeg    22. aprill – 28. aprill 2019
V vaheaeg     10. juuni – 31. august 2019
Koolivaheajad kuni 2021. aastani

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester      30. november 2018
II trimester     22. veebruar 2019
III trimester    10. juuni 2019

RIIGI-, PÕHIKOOLIEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2018/2019

PÕHIKOOLI EKSAMID

  • eesti keel: 3. juunil 2019
  • matemaatika: 10. juunil 2019
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
  • valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.-14. juunil 2019

TASEMETÖÖD
3.klass eesti keel 8.mai 2019.a; matemaatika 15.mai 2019.a.
4. klass loodusõpetus 2. oktoober 2018.a.
6.klass eesti keel 14.mai 2019.a; matemaatika 21.mai 2019.a.
7. klass loodusõpetus 25. september 2018.a.

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG – 23. november 2018