TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester      25. november 2022
II trimester     24. veebruar 2023
III trimester    13. juuni 2023

 

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG – 25. november 2022

PÕHIKOOLI EKSAMID

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a.

  

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.