HOOLEKOGU KOOSSEIS


MARGUS VILMRE

MERIKE SILD

EDA LEOTOOTS

MERIKE IVANOV

MAIKO KESKÜLA

KAIRIT WIRTH

KERSTI KERTSMIK

ANDRES JALAK

KENZO BRAUER

ANNE MARIA VAHER

ANDRUS TULL

 KOOSSEIS


lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

õpetajate esindaja

õpetajate esindaja

kooli toetava organisatsiooni esindaja

õpilaste esindaja

õpilaste esindaja

kooli pidaja esindaja


PROTOKOLLID


31. oktoober 2017