HOOLEKOGU KOOSSEIS


ASKO OSULA – hoolekogu esimees

JANNO LEHEMETS – hoolekogu aseesimees

MAIKO KESKÜLA

EDA LEOTOOTS

MERIKE SILD

KERSTI KERTSMIK

KAIRIT WIRTH – hoolekogu sekretär

TEELE LOTTE TRUG

MERIBEL LEHEMETS

ANDRES JALAK

ANNELI SUITS

PIRET MOORA

 KOOSSEIS


lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

õpetajate esindaja

õpetajate esindaja

õpilaste esindaja

õpilaste esindaja

kooli toetava organisatsiooni esindaja

kooli pidaja esindaja

linnavalitususe esindaja