HOOLEKOGU KOOSSEIS


MERIKE IVANOV – hoolekogu esimees MAIKO KESKÜLA JANNO LEHEMETS EDA LEOTOOTS MERIKE SILD KERSTI KERTSMIK KAIRIT WIRTH – hoolekogu sekretär ANDRES JALAK TEELE LOTTE TRUG ANNE MARIA VAHER ANDRUS TULL

 KOOSSEIS


lastevanemate esindaja lastevanemate esindaja lastevanemate esindaja lastevanemate esindaja lastevanemate esindaja õpetajate esindaja õpetajate esindaja kooli toetava organisatsiooni esindaja õpilaste esindaja õpilaste esindaja kooli pidaja esindaja