1.c klass käis õuesõppetunnis, kus sai integreeritud kehaline kasvatus ja loodusõpetus. Liikusime Vallimäele kasutades kehalise kasvatuse tunnis õpitud elemente. Vallimäel oli eesmärgiks õppida tundma kaske, tamme ja vahert lehtede ja võra järgi. Lisaks uurisime luubiga puutüvel kasvavaid samblikke ja otsisime koorepragudesse pugenud putukaid. Klassis uurisime lehti lähemalt, värvisime ja täitsime töölehti õpitu kinnistamiseks. See koolipäev oli meeleolukas.

 

Ester Koplimets