Mis on karjäär?

Karjäär on eneseteostus, elukutsevalik, astumine tööellu. Karjäär kujuneb erinevate valikute käigus, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik teekond, mis on mõjutatud keskkondlikest teguritest, kuid peamiselt on siiski inimese enda loodud. Muutuva tööturu tingimustes on oluline olla kursis haridusmaastiku ja tööturuga – see annab võimaluse teadlikult oma karjääri planeerida.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel
• arendada teadlikkust iseendast;
• omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest;
• kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Nõustamine õpilasele, lapsevanemale:

Aastatel 2014-2018 arendas ja osutas Rajaleidja võrgustik 7–26aastastele noortele karjäärinõustamist ja muid karjääriinfo teenuseid. Alates 1. jaanuarist 2019 ei osuta Rajaleidja enam karjääriga seotud teenused.

Karjäärinõustamist- ja infot pakub edaspidi kõigile Eesti Töötukassa. Karjäärinõustamine aitab langetada teadlikke valikuid ja luua sild enesearengu ja isiklike soovide ning tööturu ja ühiskondliku ootuse vahele. Nõustamine hõlmab nii õppimise, töökoha kui ka erialavalikuga seotud teemasid. Karjäärinõustajad töötavad igas Eesti Töötukassa osakonnas. Karjäärinõustamisel võivad osaleda kõik soovijad ning teenus on kõikidele tasuta.

Laialdase info karjääriteenuste kohta leiate nüüdsest karjääriteemadele suunatud Eesti Töötukassa lehelt minukarjäär.ee.  Lisaks võib infot lugeda ka Töötukassa koduleheküljelt. Karjäärinõustamisele saab aja planeerida SIIT.

 

Kasulikud viited:

www.teeviit.ee – noorte infomess: edasiõppimisvõimalused, täiendõpe, vaba aja sisustamine
www.kutseharidus.ee – info kutseõppevõimaluste ja erialade kohta
www.sais.ee – ‎SAIS on teenus, mille abil saab esitada SAIS-is osalevasse kooli oma sisseastumisavalduse turvaliselt ja elektroonselt Interneti teel
https://haridusportaal.edu.ee/ametialad – ametite ja kutsealade andmebaas
https://haridusportaal.edu.ee/artiklid/%C3%BClevaade-haridusest-eestis – õpitee kavandamine

 

Taimi Jürgenstein
karjäärikoordinaator