1. klassi astujatele

1. klassi astujate taotlusi võtame vastu  alates 01. jaanuarist 2024.

Taotluse vormid: taotluse vorm (.doc), taotluse vorm (.pdf)

Taotlus saatke digiallkirjastatult aadressile kool@paidehpk.edu.ee või tiina.pihl@paidehpk.edu.ee

Paberkandjal taotlusi võtame vastu tööpäevadel kooli kantseleis. Täpsemat infot dokumentide toomise kohta saate aadressilt tiina.pihl@paidehpk.edu.ee