1. klassi astujatele

Alates 01. jaanuarist 2022 võtame vastu 1. klassi astujate taotlusi.

Taotluse vormid

taotluse vorm (.docx), taotluse vorm (.pdf)

Taotlus saatke digiallkirjastatult aadressile kool@paidehpk.edu.ee või tiina.pihl@paidehpk.edu.ee

Paberkandjal taotlusi võtame vastu tööpäevadel kooli kantseleis. Täpsemat infot dokumentide toomise kohta saate aadressilt tiina.pihl@paidehpk.edu.ee