TUNDIDE AJAD 2021/2022. õ.-a.:
1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40 –      1.-3. klasside söögivahetund
3.   10:00 – 10:45 –  4.-6. klasside söögivahetund
4.   11:05 – 11:50 –   7.-9. klasside söögivahetund
5.   12:10 – 12:55
6.   13:05 – 13:50
7.   14:00 – 14:45
KOOLIVAHEAJAD 2021/2022. õ.-a.:
I vaheaeg       25. oktoober – 31. oktoober 2021
II vaheaeg      23. detsember 2021 – 09. jaanuar 2022
III vaheaeg    28. veebruar – 06. märts 2022
IV vaheaeg    25. aprill – 01. mai 2022
V vaheaeg     14. juuni – 31. august 2022

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester      26. november 2021
II trimester     25. veebruar 2022
III trimester    13. juuni 2022

 

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG – 19. november 2021

PÕHIKOOLI EKSAMID

eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.

  

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;