TUNDIDE AJAD 2019/2020. õ.-a.:
1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40 –      1.-3. klasside söögivahetund
3.   10:00 – 10:45 –  4.-6. klasside söögivahetund
4.   11:05 – 11:50 –   7.-9. klasside söögivahetund
5.   12:10 – 12:55
6.   13:05 – 13:50
7.   14:00 – 14:45
8.   14:55 – 15:40 
KOOLIVAHEAJAD 2019/2020. õ.-a.:
I vaheaeg       21. oktoober – 27. oktoober 2019
II vaheaeg      23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020
III vaheaeg    24. veebruar – 1. märts 2020
IV vaheaeg    20. aprill – 26. aprill 2020
V vaheaeg     10. juuni – 31. august 2020
Koolivaheajad kuni 2021. aastani

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester      29. november 2019
II trimester     21. veebruar 2020
III trimester    09. juuni 2020

 

PÕHIKOOLI EKSAMID

  • eesti keel: 1. juunil 2020
  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020

TASEMETÖÖD 2019/2020

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil): eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles:12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG22. november 2019