TUNDIDE AJAD 2020/2021. õ.-a.:
1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40 –      1.-3. klasside söögivahetund
3.   10:00 – 10:45 –  4.-6. klasside söögivahetund
4.   11:05 – 11:50 –   7.-9. klasside söögivahetund
5.   12:10 – 12:55
6.   13:05 – 13:50
7.   14:00 – 14:45
KOOLIVAHEAJAD 2020/2021. õ.-a.:
I vaheaeg       19. oktoober – 25. oktoober 2020
II vaheaeg      23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021
III vaheaeg    22. – 28. veebruar 2021
IV vaheaeg    19. aprill – 25. aprill 2021
V vaheaeg     14. juuni – 31. august 2021

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester      27. november 2020
II trimester     19. veebruar 2021
III trimester    11. juuni 2021

 

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG20. november 2020

PÕHIKOOLI EKSAMID

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021.

  

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.