TRIMESTRITE LÕPUAJAD:

I trimester   24. november 2023
II trimester  23. veebruar 2024
III trimester 12. juuni 2024

 

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG – 24. november 2023

PÕHIKOOLI EKSAMID

  

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
  • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
  • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

 1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel) (suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.