TUNDIDE AJAD 2022/2023. õ.-a.:
1.   8:00 – 8:45
2.   8:55 – 9:40 –      1.-3. klasside söögivahetund
3.   10:00 – 10:45 –  4.-6. klasside söögivahetund
4.   11:05 – 11:50 –   7.-9. klasside söögivahetund
5.   12:10 – 12:55
6.   13:05 – 13:50
7.   14:00 – 14:45
KOOLIVAHEAJAD 2022/2023. õ.-a.:
I vaheaeg       24. – 30. oktoober 2022
II vaheaeg      22. detsember 2022 – 08. jaanuar 2023
III vaheaeg    27. veebruar – 05. märts 2023
IV vaheaeg    24. – 30. aprill 2023
V vaheaeg     15. juuni – 31. august 2023

TRIMESTRITE LÕPUAJAD:
I trimester      25. november 2022
II trimester     24. veebruar 2023
III trimester    13. juuni 2023

 

8. klassi LOOVTÖÖ ESITAMISE TÄHTAEG – 25. november 2022

PÕHIKOOLI EKSAMID

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;

matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a.

  

TASEMETÖÖD

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;

3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.