Paide Hammerbecki Põhikoolis tegutsevad erinevad huviringid. Osaleda on võimalik rahvakultuuri, robootika, spordi, inglise keele, riigikaitse, draama, liikluse, kodutütarde, Littera, looduse, käsitöö jt ringides.

Rahvakultuur on üks väga tähtis osa õpilaste haridusest. Õpitakse tundma oma riigi rahvast, kultuuri ja esivanemate tegemisi.

Alates sellest õppeaastast on meil juures ka üks uus ja tore loodusring, mida veavad eest sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

Eelmisel õppeaastal enne distantsõppele minekut võeti meid vastu Liikuma Kutsuva Kooli meeskonda. Alustasime oma tegevustega kohe aktiivselt andes õpilastele ja tervetele perekondadele kodus olemise ajal vahvaid liikumisvahetundide ülesandeid. Meie koolis liiguvad kõik, kaasa arvatud õpetajad ja muu kooli personal. Selle õppeaasta alguses tunnustas Liikuma Kutsuv Kool meid, kui PARIMAT DISTANSÕPPEGA KOHANELJAT! Aitäh kõigile tublidele liikujatele!

Sellel õppeaastal saime avada ka eelmisel õppeaastal valminud tasakaaluraja, et ikka noored rohkem liiguksid. Tasakaaluraja valmimisele panid õla alla nii õpetajad, lapsed, lapsevanemad, linnavalitsus kui ka teised kogukonna liikmed. Nimelt kogusime raha erinevate projektidega, tegime teatrit ja tulistasime lasketiirus.

Distantsõppele minnes ei jäänud meie kooli huvitegevus soiku. Kõik huviringid toimusid ja ka muud vahvad tegevused, mida vähegi võimalik oli ümber mõelda, said kenasti tehtud.

Soovin kiita Paide Hammerbecki põhikooli õpetajaid ja ringijuhte südamega tehtud töö eest!

 

Helen Trug
huvijuht