KIVA PROGRAMM

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1)sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net

Meie kool rakendab KiVa programmi alates 2013 aastast.

Koolis rakendatavad ennetusmeetmed:

  1. KiVa tundide läbiviimine sihtklassides (1., 2. ja 5. klass).
  2. KiVa plakatid koridorides,  Kiva lausetega trepikleepsud, KiVa reeglite plakatid 1. – 6. klasside seintel, mis aitavad õpilastele meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis kohta ei ole. 
  3. KiVa vestide kasutamine korrapidajaõpetajatel.

KiVa tegevust koolis koordineerib ning pideva kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, mida juhib Taimi Jürgenstein.

KiVa-tiimi liikmed 2021/2022 õa:  Taimi Jürgenstein, Riina Õun, Eve Seire.

Lapsevanematele jagatakse miniõpikud, mis on ka veebis https://eesti.kivaprogram.net/parents-guide/

KiVa eeluuringu ankeet kiusamisjuhtumi korral asub siin

Programmi üheks oluliseks osaks on igal kevadel toimuv anonüümne veebipõhine õpilasküsitlus. Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.