Paide Hammerbecki Põhikool on üks Järvamaa vanimatest ja suurimatest põhiharidust andvatest koolidest, novembris 2020. a tähistame kooli 111. aastapäeva. Kool töötab põhikoolina kolmandat õppeaastat.

Käesoleval õppeaastal alustas meie koolis õpinguid 450 õpilast 24 klassikomplektis, neid õpetab 41 õpetajat ja õpetamist toetab 5 tugisüsteemi töötajat.

Aastatel 2006-2010 rekonstrueeriti ja sisustati terviklikult koolihoone, staadion ja õueala, valmis uus spordihoone, seeläbi on meil kasutada hästi sisustatud õpperuumid ja head infotehnoloogilised võimalused.

Järjest edukamad on meie õpilased olnud vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ja konkurssidel, eelmisel õppeaastal saavutati 36 auhinnalist kohta. Kevadel 2020 põhikooli lõpetanud Maivo Sirelbu osales Eesti võistkonna raames Euroopa geograafiaolümpiaadil ja saavutas pronksmedali.

Väga oluliseks peame haridusuuenduslike põhimõtete rakendamist kooli arendamisel. Sel eesmärgil osaleme aktiivselt keskkonnaprogrammis GLOBE ning programmides Kiusamisvaba Kool, Vaikuse Minutid, Ettevõtlik Kool ja Liikuma Kutsuv Kool.

Väga mahukas ja heatasemeline on kooli huvitegevus: tegutseb 4 koori ja 6 rahvatantsuringi (enamus omavad 1. või 2. kategooriat), lisaks veel palju aine- ja huviringe. Palju on üritusi õpilastele, mitmetel neist osalevad teiste koolide õpilased.

 

Vello Talviste

direktor