Paide Hammerbecki Põhikool on üks Järvamaa vanimatest ja suurimatest põhiharidust andvatest koolidest, novembris 2021. a tähistame kooli 112. aastapäeva. Kool töötab põhikoolina neljandat  õppeaastat.

Käesoleval õppeaastal alustas meie koolis õpinguid 436 õpilast 27 klassikomplektis, neid õpetab 38 õpetajat ja õpetamist toetab 4 tugisüsteemi töötajat.

Aastatel 2006-2010 rekonstrueeriti ja sisustati terviklikult koolihoone, staadion ja õueala, valmis uus spordihoone, seeläbi on meil kasutada hästi sisustatud õpperuumid ja head infotehnoloogilised  võimalused.

Tavapäraselt edukad on meie õpilased olnud maakondlikel aineolümpiaadidel ja konkurssidel, eelmisel õppeaastal saavutati 24 auhinnalist kohta. Vabariiklikku vooru edasi pääses maakonda esindama 4 õpilast. Kevadel 2020 põhikooli lõpetanud Maivo Sirelbu osales Eesti võistkonna raames Euroopa geograafiaolümpiaadil ja saavutas pronksmedali.

Väga oluliseks peame haridusuuenduslike põhimõtete rakendamist kooli arendamisel. Sel eesmärgil osaleme aktiivselt keskkonnaprogrammis GLOBE ning programmides Kiusamisvaba Kool, Vaikuseminutid, Ettevõtlik Kool ja Liikuma Kutsuv Kool.

Väga mahukas ja heatasemeline on kooli huvitegevus: tegutseb 4 koori ja 6 rahvatantsuringi (enamus  omavad 1. või 2. kategooriat), lisaks veel palju aine- ja huviringe ning huvitavaid üritusi õpilastele.

Vello Talviste

direktor