HOOLEKOGU KOOSSEIS


ASKO OSULA – hoolekogu esimees

MAIKO KESKÜLA – hoolekogu aseesimees

JANNO LEHEMETS

EDA LEOTOOTS

MERIKE SILD

VEIKO NATUS

MARTHA-BERYL GRAUBERG

KAIRIT WIRTH – hoolekogu sekretär

KARL ERIK KIRSS

MERIBEL LEHEMETS

ANDRES JALAK

ANNELI SUITS

PIRET MOORA

 KOOSSEIS


õpetajate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

õpetajate esindaja

õpilaste esindaja

õpilaste esindaja

kooli toetava organisatsiooni esindaja

kooli pidaja esindaja

linnavalitususe esindaja