HOOLEKOGU KOOSSEIS


MERIKE IVANOV – hoolekogu esimees

MAIKO KESKÜLA

JANNO LEHEMETS

EDA LEOTOOTS

MERIKE SILD

KERSTI KERTSMIK

KAIRIT WIRTH – hoolekogu sekretär

ANDRES JALAK

TEELE LOTTE TRUG

ANNE MARIA VAHER

ANDRUS TULL

 KOOSSEIS


lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

õpetajate esindaja

õpetajate esindaja

kooli toetava organisatsiooni esindaja

õpilaste esindaja

õpilaste esindaja

kooli pidaja esindaja