HOOLEKOGU KOOSSEIS


JANNO LEHEMETS – hoolekogu esimees

MAIKO KESKÜLA – hoolekogu aseesimees

EDA LEOTOOTS

REIN SAAR

VEIKO NATUS

MARTHA-BERYL GRAUBERG

KAIRIT WIRTH – hoolekogu sekretär

KERSTI KERTSMIK

KARL ERIK KIRSS

JASPER ALLA

ANDRES JALAK

ANNELI SUITS

ENN LEHTPUU

 KOOSSEIS


lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

lastevanemate esindaja

õpetajate esindaja

õpetajate esindaja

õpilaste esindaja

õpilaste esindaja

kooli toetava organisatsiooni esindaja

kooli pidaja esindaja

linnavalitususe esindaja