ASUTAMISLEPING
Paides, 04.mail 2006. a

Meie,
Ene Airik, Maie Angerjas, Rainer Eidemiller, Ain Hanschmidt, Teet Hanschmidt, Andres Jalak, Väino Jürgen, Hilja Kallas, Meelis Luts, Sven Mikser, Ahto Mäeots, Reet Mändla, Ülle Müller, Tiina Pihl, Heinrich Raidoja, Ervin Runnel, Tiia Sagar, Piret Sapp, Vello Talviste, Arnika Tegelmann, Edith Tänavots

sõlmisime mittetulundusühingu asutamislepingu (edaspidi Leping), leppides kokku asutada mittetulundusühing järgmistel tingimustel:

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht, aadress ja eesmärgid
nimi: Paide Gümnaasiumi Selts
asukoht: Paide, Eesti Vabariik
aadress: Aiavilja 3, 72712 Paide
eesmärk: arendada sidemeid Paide Gümnaasiumi vilistlastega ja koostööpartneritega, kaasata neid kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, huvitegevusse, kooli õppe- ja materiaalbaasi täiendamisse.

2. Asutajate nimed ja elukohad ja asutajate isikukoodid:
(isikuandmeid ei avalikustata)
Ene Airik, Maie Angerjas, Rainer EidemillerAin Hanschmidt, Teet Hanschmidt, Andres Jalak, Väino Jürgen, Hilja Kallas, Meelis Luts, Sven Mikser, Ahto Mäeots, Reet Mändla, Ülle Müller, Tiina Pihl, Heinrich Raidoja, Ervin Runnel, Tiia Sagar, Piret Sapp, Vello Talviste, Arnika Tegelmann, Edith Tänavots

3. Asutajate kohustused mittetulundusühingu suhtes:
– kinnitada Paide Gümnaasiumi Seltsi põhikiri;
– esitada avaldus Paide Gümnaasiumi Seltsi kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse;
– teostada teisi Paide Gümnaasiumi Seltsi asutamiseks vajalikke toiminguid;

4. Juhatuse liikmete nimed, isikukoodid ja elukohad
Asutajad valivad kolmeks aastaks Paide Gümnaasiumi Seltsi juhatuse liikmeteks: Ene Airik, Rainer Eidemiller, Andres Jalak, Hilja Kallas, Meelis Luts, Tiina Pihl, Vello Talviste

5. Asutajad kinnitasid Paide Gümnaasiumi Seltsi põhikirja
(lisatud lepingule seitsmel leheküljel)

Asutajad: /allkirjad/

Ene Airik, Maie Angerjas, Rainer Eidemiller, Ain Hanschmidt, Teet Hanschmidt, Andres Jalak, Väino Jürgen, Hilja Kallas, Meelis Luts, Sven Mikser, Ahto Mäeots, Reet Mändla, Ülle Müller, Tiina Pihl, Heinrich Raidoja, Ervin Runnel, Tiia Sagar, Piret Sapp, Vello Talviste, Arnika Tegelmann ja Edith Tänavots.