Õpilasesindus on ühendus, mille eesmärk on õpilaste õiguste kaitsmine koolis, kooliürituste organiseerimine ning koostöö arendamine õpetajate, õpilaste ja juhtkonna vahel. Oleme grupp aktiivseid noori, kelle kõige suurem soov on teha kool selliseks paigaks, kuhu õpilased iga päev hea meele- ja laia naeratusega tulevad. Aitame alati, kui õpetajal tarvis abikätt või õpilasel vaja kedagi, kellele muret kurta. Nimetame ennast üheks kokkuhoidvaks ning teotahteliseks tiimiks, kes tahavad midagi asjalikku koolis korda saata.

Meie kooli õpilasesinduse üks peamiseid eesmärke käimasoleval õppeaastal on parandada ning arendada õpilaste koolielu. Põhiprobleemideks on kerkinud kodutööde mahukus ning hindeliste tööde kogus. Oleme andnud juba õpilasesindusega suure panuse koostöös õpetajate ja juhtkonnaga koormuse tasakaalustamiseks.

2023/24 kooliaasta ÕE koosseisu kuulub 24 usinat liiget. President on 9. klassi õpilane Karl Erik Kirss ning asepresident on 9. klassi õpilane Jasper Alla. ÕE juhatuse moodustavad terves koosseisus just need tublid liikmed: Karl Erik Kirss, Jasper Alla, Marek Õun, Joosep Perm ja Mia-Mai Kirss.

Anname endist kõik, et kool oleks koht, kuhu õpilane tahab tulla!

Karl Erik Kirss
Õpilasesinduse president 2023/24