Juhtkond

 

BARBI PAATSI

KERSTI KERTSMIK

HELEN TRUG

TIINA PIHL

KAIRE ÕLGE

TAIMI JÜRGENSTEIN

KRISTI PÄRT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koolijuht

õppejuht

huvijuht

sekretär

sotsiaalpedagoog

õpetajate esindaja

õpetajate esindaja

 

 

 

 

 

 

 

barbi.paatsi@paidehpk.edu.ee

kersti.kertsmik@paidehpk.edu.ee

helen.trug@paidehpk.edu.ee

tiina.pihl@paidehpk.edu.ee

kaire.olge@paidehpk.edu.ee

taimi.jurgenstein@paidehpk.edu.ee

kristi.paert@paidehpk.edu.ee