PAIDE HAMMERBECKI PÕHIKOOLIS

alustab tööd eelklass 1.septembril 2021.a 1.klassi astuvatele lastele.

 

Arvestades EV valitususe piiranguid 10. veebruari 2021.a kokkusaamine jääb ära.

Järgmisest kohtumisest anname teada täiendavalt. Jälgige meie uudiseid.