Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab alushariduse omandamist, mis tagaks lapsele eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse koolieelses lasteasutuses või kodus. Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

Paide Hammerbecki Põhikooli eelkooli rühm 2022. aastal kooli minevatele kodustele lastele alustab tegevust jaanuarist 2022. Esimene õppepäev on kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022.a kell 15.00-16.30 klassiruumis nr 105. Koos käime 10 korda (26.01; 2.02; 9.02; 16.02; 9.03; 16.03; 23.03; 30.03; 6.04 ja 13.04).

Eelkooli õpetajad on Siiri Sitska ja Heli Vatsel.

Vajalikud vahendid eelkoolis: pinal, harilik pliiats, joonlaud, käärid, värvilised pliiatsid, liimipulk, A4 paberite kiirköitja (õhuke) töödest õpimapi koostamiseks ja vahetusjalanõud.

Seoses COVID19 viiruse laiadase levikuga on täiskasvanutel koolimajas viibimisel kohustuslik kanda maski.

Eelkooli tundidesse võivad tulla ainult haigussümptomiteta lapsed.

Täiendavat infot saab kooli õppejuht Kersti Kertsmikult, kersti.kertsmik@paidehpk.edu.ee