Täna külastasid 6.klassi õpilased eesti keele tunni raames ajalehe Järva Teataja toimetust. Ettevõtmise eesmärk oli tutvuda ajalehe toimetusega ning saada teada, kuidas valmib üks maakonnaleht.
Meid võttis vastu ettevõtte peatoimetaja Tiit Reinberg, kes kõneles noortele, kuidas leht valmib, kes toimetuses töötavad, kuidas üks ettevõte ennast majandab ning vastas ka rõõmsalt kõigile küsimustele, mida noored esitasid.

Eriti vahva oli, et saime piiluda ka homme ilmuvasse päris Järva Teatajasse.

Koolis analüüsime tänaseid infokilde edasi, teeme intervjuusid, kirjutame uudiseid ning paneme kokku oma klassi ajalehe!

Aitäh toredale Järva Teataja kollektiivile ja peatoimetaja Tiit Reinbergile!

Teate koostas:
Helen Trug